"Queer vergeten (eigenlijk een term van Jack Halberstam): als ‘queer’ gaat over het formuleren of het bedenken van iets wat er nog niet is, dan kan vergeten daar ook over gaan. Want vergeten kan helpen om vaste patronen achter te laten, door deze letterlijk te vergeten. En vergeten in dezen is dan niet een soort amnesia waarbij je echt niet meer weet wat er gebeurd is, of echt niet meer weet wat de vaste patronen zijn, maar iets wat eigenlijk een soort moedwillig vergeten nastreeft. Je zegt: ik weet wel wat de sociale codes zijn, of de regels zijn, maar omdat ik mij gestimuleerd voel door dat wat er nog niet is, ‘that which is not yet here’, wil ik vergeten, om met het patroon te kunnen breken. Om een andere toekomst of een ander heden te kunnen formuleren." 

 

[...]

 

"Niet om een soort utopie te schetsen nu, maar voor mij is het idee van een ‘queer toekomst’ meer een soort middel to be applied as we go. Als we het over tijd hebben, dan zou ik misschien zeggen dat een queer toekomst een toekomst zou zijn zonder verschil tussen verleden, heden en toekomst. 

Ik ben nu ‘Black Quantum Futurism’ aan het lezen –zij zijn een collectief en het is best wel fantastisch– waarin ze het hebben over de toekomst. Er wordt vaak gedacht dat het verleden en het heden optellen daarnaartoe. A (het verleden) + B (het heden) = C (de toekomst). Maar die volgorde wordt nooit omgegooid, terwijl zij (van Black Quantum Futurism) een circulaire tijdsbeleving voorstellen –en dat is ook niet nieuw, zij verwijzen ook weer naar bronnen– waarin C (dus de toekomst) dus wel degelijk invloed kan hebben, of alinvloed kan hebben, op het heden. Dus het voorstellen van een toekomst heeft invloed op het heden. Het is niet zo dat de toekomst een uiteindelijk punt is, maar er is eigenlijk een circulaire beleving. Als je het over tijd hebt, zou ik zeggen: dat is een queer toekomst. Een soort conditionering, of een oefening moet ik zeggen, met een verlangen naar dat wat er niet is." 

Simon(e) van Saarloos (1990, New Jersey USA) is schrijver, filosoof en performer. Simon(e) publiceerde het pamflet Het monogame drama (nu ook in het Engels te verkrijgen als Playing Monogamy via Publication Studio), de roman De vrouw die en het rechtbankverslag  Enz. Het Wildersproces. In september 2019 verscheen Herdenken herdacht, een essay over queer vergeten, wit herinneren en lichamelijk herdenken. Simon(e) is master student aan de internationale opleiding Dutch Art Institute. Momenteel is zij Artist in Residence bij het Kavli Institute for Nanoscience Delft.

Hierboven kun je een fragment lezen uit een interview met Lot Veelenturf, waarin Simon(e) vertelt over leven met tijd. Beluister het hele interview hiernaast! (Foto door Mona van den Berg)

Simon(e) van Saarloos (1990, New Jersey USA) is a writer, philosopher and a performer. Simon(e) published Het monogame drama (now also available in English as Playing Monogamy via Publication Studio), the novel De vrouw die (The Woman Who) en the court report Enz. Het Wildersproces (Etc. The Geert Wilders Trial) . In September 2019 she published Herdenken herdacht, an essay about queer forgetfulness, erasure and embodied commemoration. Simon(e) is a Masters student at the international Dutch Art Institute. At the moment she is Artist in Residence at the Kavli Institute for Nanoscience Delft.

Above you can read a fragment from an interview with Lot Veelenturf, in which Simon(e) talks about living with time. You can listen to the whole interview on the left! (Photo by Mona van den berg)